Schooltijden en Vakanties

Continurooster voor de groepen 1 t/m 8

Maandag Van 08:30 u tot 14:00 u
Dinsdag Van 08:30 u tot 14:00 u
Woensdag Van 08:30 u tot 14:00 u
Donderdag Van 08:30 u tot 14:00 u
Vrijdag Van 08:30 u tot 14:00 u

VAKANTIES 2020-2021

De eerste schooldag is maandag 31 augustus 2020.

In het schooljaar 2020-2021 geldt het onderstaande vakantierooster:

Herfstvakantie maandag 19 oktober t/m vrijdag 23 oktober 2020

Kerstvakantie maandag 21 december 2020 t/m vrijdag 01 januari 2021

Krokusvakantie maandag 22 februari t/m vrijdag 26 februari 2021

Pasen maandag 05 april 2021

Koningsdag dinsdag 27 april

Meivakantie maandag 3 mei t/m 07 mei 2021

Hemelvaart donderdag 13 mei 2021

Pinksteren maandag 24 mei 2021

Zomervakantie maandag 19 juli t/m vrijdag 27 augustus 2021

Een aantal dagen in het schooljaar volgen de leerkrachten een cursus om kennis op te doen over onderwijskundige vernieuwingen en om administratieve taken te verrichtten. Op die dagen zijn de kinderen vrij van school.

Studiedagen: kinderen zijn vrij

Maandag 26 oktober,
vrijdag 19 februari,
maandag 22 maart,
vrijdag 2 april,
maandag 26 april,
woensdag 12 mei,
vrijdag 14 mei,
donderdag 01 juli,
vrijdag 02 juli.

Studiemiddagen of vrije middagen: kinderen zijn om 12.00 uur vrij:

vrijdag 4 december vanaf 12.00 uur

Opgelet

Vrijdag voor Kerstmis: hele dag school