Specialisatie en Zorg

  • Wij werken nauw samen met zorginstanties om de zorgkwaliteit te borgen​
  • “kind en motoriek” medewerker​
  • taalcoördinator ​
  • specialist begaafden  ​
  • “Specialisten Jonge Kind”​
  • cultuurcoördinator​
  • natuurcoördinator​
  • Schoolopleiders