SCHOOLBREED THEMA WERELDORIENTATIE ‘GESCHIEDENIS’ GROEP 1/2 TOT EN MET 8

Op dinsdag 7 maart startten we met de hele school het thema geschiedenis door het krijten van beroemde schilderijen uit de geschiedenis. Echter het slechte weer gooide roet in het eten. In de weken die volgden kregen alle klassen extra kennislessen over het thema geschiedenis. Op vrijdag 31 maart sloten we het thema af met een grote geschiedenislijn door de hele school. Alle ouders waren uitgenodigd om deze route van “onze” geschiedenis samen met hun kinderen te volgen en in elk klaslokaal 2 kennisvragen te beantwoorden.