Ouderlokaal

De werkgroep van het ouderlokaal heeft een mailadres: ouderlokaal@bsrietendak.nl. Naar de mailbox kunnen ouders vragen en/of ideeën mailen over de gehouden thema’s en of ze belangstelling hebben voor een vervolg van een eerder gehouden thema.

Ook willen we de ouders vragen om nieuwe ideeën en of thema’s aan de werkgroep ouderlokaal te laten weten.

We zijn in nog op zoek naar ouders die zich bij de werkgroep ouderlokaal willen voegen.
We hopen dat er van elke groep, ouders mee willen werken met de werkgroep ouderlokaal.

Met vriendelijke groet,

de werkgroep ouderlokaal