Aanmelden

Aanmelden van uw kind kan niet meer bij de school maar moet bij de gemeente gedaan worden.
In het kwartaal dat uw kind 3 jaar wordt, dient u zich aan te melden bij de gemeente. (naardebasisschool.utrecht.nl)

Wachtlijsten? Nee, een instroomgroep.

Zodra de kleutergroepen het aantal van ongeveer 25 leerlingen hebben bereikt starten wij een nieuwe zogenaamde instroomgroep.

De kleuters die vanaf dat moment gaan wennen totdat zij 4 jaar zijn worden in deze instroomgroep geplaatst.

Het voordeel is dat de aandacht voor de kleuters in de reguliere groepen en voor de nieuwe kleuters op deze wijze is geborgd.

Wanneer u uw kind wilt aanmelden voor de Rietendakschool als zij-instromer kunt u het volgende aanmeldingsformulier hiervoor gebruiken.

Aanmeldingsformulier-Rietendakschool zij-instromers

Buitenschoolse opvang
Voor de buitenschoolse opvang maken veel ouders gebruik van de organisaties Ludens (www.ludens.nl), Smallsteps (www.smallsteps.nl) of BLOS (www.blos.nl).