Aanmelden

Als u uw kind, van 0 tot 3 jaar, wilt aanmelden voor de Rietendakschool, dan kunt u gebruik maken van ons voor-aanmeldingsformulier. Dit formulier kunt u downloaden in pdf of docx formaat.

Voor-aanmeldingsformulier (pdf)

Voor-aanmeldingsformulier (docx)

Procedure toelatingsbeleid Rietendakschool

Hier vind u informatie over de informatieochtenden dit schooljaar.

Buitenschoolse opvang

Voor de buitenschoolse opvang maken veel ouders gebruik van de organisaties Ludens (www.ludens.nl), Smallsteps (www.smallsteps.nl) of BLOS (www.blos.nl).