MR

Wat is de medezeggenschapsraad?

Voor veel belangrijke beslissingen zijn de schooldirecteur en het bestuur verplicht eerst de ouders en het personeel te raadplegen. Dat moet gebeuren via de medezeggenschapsraad (mr), zoals dat staat in de Wet Medezeggenschapsraad Scholen (WMS).

Er zijn verschillende soorten beslissingen:

  • die waarover de mr eerst advies moet geven;
  • die waarvoor instemming van de mr vereist is;
  • die waarover de schoolleiding alleen de mr hoeft te informeren.

Informatieplicht is de meest vrijblijvende van de drie, maar een mr kan informatie wel vaak goed gebruiken om een eigen oordeel te vormen en dan op eigen initiatief suggesties voor verbeteringen te doen.

Wanneer de mr advies mag uitbrengen, hoeft dat nog niet te betekenen dat de leiding dit opvolgt. De directie kan het advies van de mr naast zich neerleggen, maar moet dat wel motiveren.

De meeste formele invloed heeft de mr bij besluiten waarbij instemming van de raad vereist is voordat de leiding aan de uitvoering mag beginnen. Dat geldt bijvoorbeeld voor het invoeren van een continurooster en vaststelling van het schoolplan.

(bron: ouderbrochure basisonderwijs: WMS)

De medezeggenschapsraad op de Rietendakschool.

De leden van de medezeggenschapsraad zijn:

Oudergeleding:

  • Erik Suik
  • Mareille Schalkx
  • Eva Tietema

 Personeelsgeleding:

  • Alma Bouwer
  • Arjen Laferte
  • Monique van de Rhee

Informatie.            

Heeft u vragen of wilt u op de hoogte zijn van de zaken waar de mr zich (momenteel) mee bezighoudt dan kan dat als volgt: