Korte geschiedenis van de school

In het kort: de historie van de Rietendakschool  en de omgeving

De Rietendakschool heette in het begin Cort van der Lindenschool, vernoemd naar de toenmalige premier (1913-1918). Eén van de belangrijkste verdiensten van het Cort van der Lindenkabinet was het beëindigen van de schoolstrijd door alle scholen vanuit de overheid financieel gelijk te stellen.

In de volksmond werd de school al vrij snel de “Rietendakschool” en dit is tegenwoordig ook de officiële naam. Bijzonder is dat de school is opgericht als lagere school voor openbaar onderwijs en dit openbare karakter al die jaren heeft gehouden.

De Amsterdamse School in Utrecht

De Rietendakschool bevindt zich sinds 1923 aan de Laan van Chartroise. De school is ontworpen door de Utrechtse gemeentearchitect J.I. Planjer en  wordt gerekend tot de “Amsterdamse Schoolstijl”.

De Amsterdamse School is een stijl in de Nederlandse architectuur, die in de periode van circa 1910 tot 1930 werd toegepast. De architecten legden hierbij veel nadruk op het uiterlijk van het gebouw.

De Amsterdamse Schoolstijl is in de Rietendakschool onder andere te herkennen aan de vele horizontale lijnen en de in het oog springende hoek van het gebouw. Andere kenmerken zijn bijvoorbeeld de vele kleine ruitjes en de uitstulpingen in het metselwerk.

Behalve door de Amsterdamse School liet Planjer zich ook inspireren door de zogenaamde “openluchtscholen”, die aan het begin van de 20e eeuw in opkomst waren. Het idee hierachter was dat kinderen, bijvoorbeeld met tuberculose of aanleg hiervoor, zoveel mogelijk in de open lucht les konden krijgen.

Planjer ontwierp nog diverse andere Utrechtse schoolgebouwen zoals die voor het Utrechts Stedelijk Gymnasium aan de Homeruslaan.

De Laan van Chartreuse

Het deel van Utrecht waar de Rietendakschool is gebouwd kent een bijzondere geschiedenis. In 1392 werd op nog geen 200 meter afstand van waar de school nu staat een toegangspoort tot een voormalig Kartuizerklooster gebouwd. Tot 1580 woonden en werkten hier Kartuizermonniken. Door de ontwikkelingen van de Tachtigjarige oorlog waren zij genoodzaakt te verkassen naar andere kloosters. Het klooster zelf werd afgebroken en met de stenen werden de Utrechtse stadswallen opgehoogd.

Ook de straatnaam houdt verband met dit verleden. Kartuizerkloosterorden zijn oorspronkelijk afkomstig uit het berggebied La Chartreuse in de Franse Alpen. Tot 1931 heette de straat dan ook Laan van Chartreuse. In de volksmond is dit altijd zo gebleven.