Inspectie geeft een ruim voldoende

Het resultaat van het laatste inspectiebezoek van 23 juni j.l. is dat een “ruim voldoende” aan de school is toegekend. De inspectie heeft bij de beoordeling de school op de diverse kwaliteitsstandaarden een “goed” en “voldoende” gegeven. De school gaat verder op de ingeslagen weg; de kwaliteit nog meer verhogen en hierdoor eveneens de opbrengsten. Een aantal methoden in de school is vervangen en er is geïnvesteerd in het verbeteren van de didactische vaardigheden van de leerkrachten en de zorgstructuur. Met name het handelings- en opbrengstgericht werken heeft ertoe geleid dat de kwaliteit van het onderwijs omhoog is gegaan. https://scholenopdekaart.nl/Basisscholen/6156/60/OBS-Rietendakschool/Waardering-Inspectie