Zorgverbreding

Basisscholen moeten toegerust zijn om kinderen met leer- en/of gedragsproblemen binnen hun school op te vangen. Een systeem van Interne Begeleiding van het onderwijs binnen de SPO scholen om deze doelstelling te verwezenlijken, is dat binnen de openbare basisscholen een systeem van Interne Begeleiding (IB) aanwezig.

Wekelijks heeft de Interne Begeleider overleg met de directeur over de zorg op school, in de meest brede zin. De opgedane kennis wordt gedeeld met de andere teamleden te adviseren t.a.v. leer- en/of gedragsmoeilijkheden.