Waar staan wij voor

Waar staat De Rietendakschool voor?  

Op De Rietendakschool  proberen wij het onderwijs professioneel en kwalitatief hoogwaardig vorm te geven, zonder daarbij concessies te doen aan de unieke sfeer die op onze school aanwezig is. Hieronder volgen enige hoofdkenmerken van onderwijs:  

  • doelgerichte leerprogramma’s (effectief, samenhangend en actueel) 
  • werken in een open sfeer (respectvol, zelfstandig en duidelijk) 
  • zorg voor alle kinderen (maatwerk, zelfstandig, verantwoordelijk)  
  • betrokken begeleiding (inspirerend, deskundig, enthousiast) 
  • een adequate toerusting voor vervolgonderwijs en de maatschappij (kunnen kiezen, kunnen plannen, studievaardig, motiverend, kritisch).   
  • het stellen van realistische doelen die het kind verder helpen in zijn/haar eigen ontwikkeling prioriteit. Daarbij hebben we hoge verwachtingen van het kind, de ouders en onszelf; 
  • “leren doe je samen” een belangrijk uitgangspunt; 
  • samenwerking tussen kinderen, de verbondenheid en betrokkenheid van de ouders, de kinderen en de leerkrachten bij de school vormen de basis van ons onderwijs. “Samen” is een begrip op De Rietendakschool. 
  • De Vreedzame School uitgangspunt van ons pedagogisch klimaat.