Schoolreis

De kinderen van de groepen 1 t/m 7 gaan jaarlijks op schoolreis. De groepen 1 en 2 gaan twee keer in het schooljaar op schoolreis. Ieder jaar gaan zij naar natuurspeeltuin Het Vogelnest. Daarnaast gaan de kleutergroepen het ene jaar naar kinderboerderij De Gagelstede en het andere jaar naar de dierentuin.   

Groep 8 gaat jaarlijks op kamp; dit jaar van 8 t/m 10 april 2020. De kosten hiervoor worden voor een groot deel vergoed door de oudercommissie. De leerlingen van groep 8 bedenken zelf een leuke actie om geld in te zamelen voor het kamp. Een klein gedeelte wordt door ouders betaald.