Samenwerkingsverband

Het SWV faciliteert de scholen om passend onderwijs aan ieder kind te bieden en zorgt voor een dekkend en passend aanbod van onderwijs en ondersteuning. Hiervoor gebruiken wij een handelingsgerichte ondersteuningsstructuur. Wij werken in zelforganiserende teams met Consulenten Passend Onderwijs die expertise en advies bieden aan de scholen in hun wijk. 

Bertien Landzaat is onze consulent passend onderwijs. 

Het samenwerkingsverband is gevestigd aan: 

Perudreef 90, 3563 VE Utrecht  

Tel.: 030 3036420 

Website: www.swvutrecht.nl