Openbare basisschool

De Rietendakschool is een openbare school en stelt zich bewust open voor ieder kind in de overtuiging dat ieder kind goed onderwijs verdient. We staan voor eigentijds onderwijs dat kinderen uitdaagt om te leren. In ons Koersplan is die gezamenlijke visie uitgewerkt.

Kinderen leren op onze scholen van jongs af aan samen te spelen en te werken, in een fijn pedagogisch klimaat en zijn afkomstig uit alle categorieën van de samenleving zonder onderscheid te maken tussen ieders levensbeschouwing of godsdienst. In de maatschappij moeten we immers ook samen leven en samen werken. Wij leren de kinderen dan ook elkaar te respecteren in ieders normen en waarden. In de praktijk betekent dit dat er gewerkt wordt in groepen met zorg voor elkaar en de omgeving. Door de positieve instelling van ouders, kinderen en medewerkers vormen deze waardevolle elementen in de opvoeding van de kinderen.