Onze Visie

“de Rietendakschool, plek voor iedereen. Grond onder je voeten, dak boven je hoofd, leven, leren en ontdekken.”

De Rietendakschool wil een school zijn waarbij:  

  1. Openheid m.b.t. alle gezindten, ongeacht godsdienst, politieke overtuiging, maatschappelijke achtergrond, ras of welk onderscheidend criterium dan ook.  
  2. Openheid t.a.v. allerlei groeperingen in de samenleving. Dit betekent dat het opvoeden, begeleiden en het onderwijzen gericht dienen te zijn op respect voor ieders overtuiging en levenswijze.  
  3. Opvoeden, begeleiden en onderwijzen tot verdraagzaamheid staan boven het uitdragen van een ideaal dat slechts op één bepaalde wijze wordt ingekleurd.