Oudercommissie

De oudercommissie (OC) van de Rietendakschool bestaat uit een wisselend aantal ouders van kinderen uit verschillende groepen, die zich vrijwillig aanmelden. De OC organiseert schoolbrede activiteiten voor leerlingen, team en ouders. De oudercommissie wil hiermee de samenwerking en communicatie tussen ouders en school en ouders onderling bevorderen.

Wat doet de oudercommissie dit jaar?
De OC organiseert dit schooljaar de kerstborrel voor ouders, de avondvierdaagse en het jaarlijkse spetterende afsluitende zomerfeest. Ook is er een versiercommissie die de school voor de diverse thema’s en activiteiten feestelijk aankleedt. Samen met vele andere ouders, die aangegeven hebben graag te willen helpen, kunnen de OC leden deze activiteiten uitvoeren.  Verder beheert de OC de vrijwillige ouderbijdrage. Deze ouderbijdrage is vrijwillig. Het niet betalen van de vrijwillige ouderbijdrage leidt nooit tot het uitsluiten van uw kind van deelname aan deze activiteiten.

Hoe gaat de oudercommissie te werk?
De OC vergadert zes maal per jaar en onderling verdelen we de taken. Bij de vergaderingen is vertegenwoordiging van het team aanwezig.

De oudercommissie bestaat uit maximaal 8 ouders, waarbij we een goede afspiegeling van de groepen nastreven. Elk jaar kunnen ouders zich aanmelden om mee te doen, bij teveel aanmeldingen vindt selectie plaats.